ПРОГРАМИ

Потрібно систематизувати трудовий досвід і розвинути професійні компетенції, а часу обмаль? Відповідь є!

Навчальний курс за спеціальністю «Податкове консультування» допоможе:

 • підвищити професійну цінність;
 • збагатися професійними зв’язками;
 • стати конкурентоздатним і високооплачуваним фахівцем у податковій сфері.

Ключові переваги навчання в УЦНК – актуальність, практичність, професійність, системність.

Актуальність

 • Новітні тренди в податковій сфері;
 • Бізнес-кейси.

Практичність

 • 70% занять відводиться на отримання практичних навичок податкового консультанта.

Професійність

 • Заняття проводяться викладачами-практиками.

Системність

 • Системна і комплексна побудова програми навчання «Податкове консультування».

Цілі програми – надати сучасні професійні компетенції та навички, необхідні для ефективної роботи податковим консультантом, з метою їх подальшого спрямування на виконання стратегічних цілей компанії.

Програма реалізується в модульному форматі, що надзвичайно зручно для слухачів, які поєднують роботу з навчанням.

 • Заняття відбуваються: 2 рази на тиждень (вівторок, четвер) з 19:00 до 22:00.
 • Загальна тривалість навчання: 3 календарних місяці.
 • Крім традиційних методів навчання, наші викладачі використовують кейс-метод і практикують проведення дебатів.

Зміст програми

Модуль

Тема

Рівень 1. Базовий курс
1. Введення
 • Введення в основи професії податкового     консультанта
 • Податкова система України
2. Загальнодержавні податки
 • Податок на прибуток
 • ПДВ
3. Місцеві та інші податки
 • Оподаткування фізичних осіб
 • Мито і митні платежі
 • Акцизний податок
 • Податок на майно та ін.
Рівень 2. Специфіка операцій. окремі види операцій
4. ЗЕД
 • Операції в сфері ЗЕД
 • Нерезиденти
 • Операції з нерезидентами
5. Окремі господарські операції
 • Цінні папери та фінансові операції
 • Статутний капітал
 • Будівництво
 • Спеціальні режими оподаткування
6. Оптимізація та ТЦО
 • Законна оптимізація податків
 • ТЦО
7. Безпека бізнесу
 • Аналітика та фінансова безпека на підприємстві

Роздаткові матеріали:

УЦНК забезпечує наших слухачів персональним комплектом навчальних матеріалів по кожному з модулів.

Навчальний центр податкових консультантів