Податковий консультант

Експерт у сфері оподаткування, який є спеціалістом в юриспруденції, економіці, бухгалтерії та фінансах. Він націлений на кваліфіковане, системно-комплексне вирішення податкових завдань особливого призначення.

Податковий консультант — професіонал у сфері оподаткування, який має можливість використовувати та застосовувати свої знання у сфері управління, економіки і маркетингу.

Крім того, податковий консультант — це психолог, дипломат, ризик-менеджер і податковий адвокат одночасно. Крім професійних компетенцій податковий консультант повинен володіти значними комунікативними, особистісними, організаційними навичками.

Навчальний центр податкових консультантів