Податковий консультант

Це експерт у сфері оподаткування, який є спеціалістом в юриспруденції, економіці, бухгалтерії та фінансах. Він націлений на кваліфіковане, системно-комплексне вирішення податкових завдань особливого призначення.

Податковий консультант, будучи професіоналом в податках, має можливість використовувати та застосовувати свої знання у сфері управління, економіки і маркетингу, Крім того, податковий консультанти — це і психолог, і дипломат, і ризик-менеджер, і податковий адвокат. Крім професійних компетенцій, податковий консультант повинен володіти високими комунікативними, особистісними, організаційними навичками.

Навчальний центр податкових консультантів