Місія податкового консультанта

Згуртувати команду і націлити її на вирішення конкретних податкових завдань. Спеціаліст повинен об’єднувати зусилля всіх співробітників, починаючи від керівника, фінансового директора, головного бухгалтера, експерта служби безпеки, та закінчуючи іншими підрозділами, менеджерами, співробітниками, довіреними особами та контрагентами, які прямо чи опосередковано були задіяні в проекті, виконанні договорів і процедур.

Навчальний центр податкових консультантів