Роль податкового консультанта

Для людини

 1. Оволодіння спеціальністю "податковий консультант"
 2. Отримання широкого кругозору в сфері фінансів, аудиторської діяльності, юриспруденції, бухгалтерії
 3. Підвищення власної конкурентоспроможності на ринку праці
 4. Формування здатності захищати бізнес від надмірного регулювання з боку держави
 5. Розвиток навичок представництва інтересів бізнесу у відносинах з державними органами: захист правової позиції, лобіювання
 6. Формування податкової культури у вітчизняному бізнесі
 7. Підвищення загального рівня професійного розвитку фахівців сфери податкового консультування
 8. Розуміння важливості постійного навчання та особистісного розвитку фахівців

Для підприємства

 1. Пошук ефективних рішень при здійсненні управлінської діяльності завдяки широкому арсеналу знань
 2. Знаходження креативного виходу для складних податкових завдань компанії
 3. Висловлення незаангажованої функціональними завданнями думки
 4. Зниження ризиків податкових наслідків в поточній діяльності
 5. Об’єднання функціональних підрозділів для ефективного вирішення практичних завдань

Для держави

 1. Підвищення податкової культури економічних суб'єктів
 2. Підвищення збору податків за рахунок зниження агресивності податкового планування
 3. Захист інтересів підприємств перед державними органами, що сприяє зростанню підприємницької активності
 4. Підвищення податкової грамотності населення, що веде до більшого збору податкових платежів
Навчальний центр податкових консультантів