Стати слухачем

Щоб стати слухачем навчального курсу 2019-го року і отримати кваліфікаційне посвідчення, необхідно пройти наступні етапи:

              ЕТАП                                                    ЗМІСТ
1. Зарахування Ви стаєте слухачем навчального курсу «Податковий консультант» і отримуєте програмні матеріали.
2. Фінальний залік За підсумками прослуханого предмету слухач здає залік, результати якого заносяться в підсумкову відомість.
3. Tax practice Обов’язковими для всіх слухачів є практичні курси, на яких розглядаються приклади з практики. Для закінчення навчання даний практикум проходить кожен слухач.
4. Отримання кваліфікації По завершенню навчального курсу «Податковий консультант» слухач здає фінальний залік. Слухачі, які склали заліки з усіх предметів курсу отримують кваліфікаційне посвідчення.
Навчальний центр податкових консультантів